کد مطلب: 16011
تاریخ انتشار : 1397-07-09 11:09

پدر و مادر کهن سال من! تو را سپاس می گویم به خاطر زحماتی که در سال های پروردنم متحمل شده ای

و در برابر دانایی ها و صبوری های تو سر تعظیم فرو می آورم

راستی، ما تا چه اندازه قدر دانایی ها و تجربه های کهن سالان و سالمندان را دانسته ایم؟

نظرشما

آخرین عناوین